үгээгүй хүний нохой баяныг үзэвч эзнээ үл хаях харц хүний хүү хааныг үзэвч гэрээ үл хаях
/ зүйр цэцэн үг /
ямар ч үед зангаа үл хувиргах, үнэнч байх гэсэн санаа