УРХАГ II

Хэтэрхий хашин, хойрго зан байдалтай.

Ижил үг:

УРХАГ I