УРХИ

1. Ан амьтныг барих чангардаг гогцоо, оосор бүхий нэгэн зүйл агнуурын хэрэгсэл: урхи тавих (ямар нэг дэлгэрэнгүй...


2. Цалам: урхи цалам [хоршоо] (занга болон бугуйл) - Уяа дээсээ гартаа авч, урхи цалмаа урьтаж зэхэв. дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Ов, мэх, муу арга: *урхинд оруулах (бусдыг өөрийн муу үйлд башир аргаар оруулах, мэхлэх), *урхинд орох дэлгэрэнгүй...
урхи тавих ямар нэг амьтан барихаар мөр дээр нь урхи зүүх
урхи тор ан барих зориулалттай хэрэгсэл
урхи цалам занга болон бугуйл
урхинд оруулах бусдыг өөрийн муу үйлд башир аргаар оруулах, мэхлэх
урхинд орох бусдын муу арга залинд унах, занганд орох, мэхлэгдэх