УРХИРАХ

Архирах: урхиран дайрах (архиран урагш тэмүүлэх) - Модон дотроос том араатан ялан бахархсан дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай.