УРХИЛУУЛАХ

1. Урхи хэрэглүүлэх, урхидуулах;


2. Уургалуулах;
3. [шилжсэн] Бусдын муу аргад орох - Би гэдэг мунгинасан амьтан дуулан тайтгарах гээд энэ биеэ урхилуулж, нэгэн нэр хоёр хочтой болжээ.дэлгэрэнгүй...