УРХИДАХ

1. Ан амьтныг урхиар барих: тарвага урхидах (тарвагыг тусгайлан бэлдсэн зангаар агнах);


2. Бугуйлдах, цаламдах;
3. [шилжсэн] Бусдыг мэхлэх, муу аргадаа оруулах: урхидаж авах (муу башир аргадаа kруулах) - Намайг л урхидаж авах гэж чамд дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.

тарвага урхидах тарвагыг тусгайлан бэлдсэн зангаар агнах
урхидаж авах муу башир арандаа оруулах