УРХАГ I

1. Шалтгаан, уг учир, учир шалтгаан: уг урхаг [хоршоо] (юмны учир шалтгаан);


2. Өвчний үлдэц: өвчний урхаг (өвчний үлдэц);
3. Хэрэг явдлын хор уршиг: урхаг ихтэй хэрэг (хор нөлөө ихтэй хэрэг).

уг урхаг юмны учир шалтгаан
өвчний урхаг өвчний үлдэц
урхаг ихтэй хэрэг хор нөлөө ихтэй хэрэг
Ижил үг:

УРХАГ II