УР II

Хүн амьтны бие, мод ургамалд товойн гарсан ургацаг - Уурандаа ухасхийн хөдөлж ур болсон хар мэнгийг нэг атгаж дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль., модны ур (модны их биеэс товойн гарсан ургацаг), хацар дээрээ уртай хүн (хацар дээр нь илүү ургасан цулцантай хүн); ур давс (цэвэр давс), ур цолцон [хоршоо] (хүн амьтны бие болон модны их биед ургасан ургацаг), ур мөөг [ургамал] (модны дээр ургах цул мөөг).

модны ур модны их биеэс товойн гарсан ургацаг
хацар дээрээ уртай хүн хацар дээр нь илүү ургасан цулцантай хүн
ур давс цэвэр давс
ур цолцон хүн амьтны бие болон модны их биед ургасан ургацаг
ур мөөг модны дээр ургах цул мөөг
Ижил үг:

УР I