хацар дээрээ уртай хүн
хацар дээр нь илүү ургасан цулцантай хүн