ур цолцон
хүн амьтны бие болон модны их биед ургасан ургацаг