баатарлаг гавьяа
баатарлаг тэмцлээр байгуулсан гавьяа