хөлс баасыг нь гоожуулах
а. Ихэд шахаж шаардан ажиллуулах, зүтгүүлэх; б. Яаруулж сандарган тэвдүүлэх