борвины нь баас арилаагүй
хүүхдээрээ, бага балчир, туршлагагүй