УЛАЙТГАХ

1. Маш өндөр халуунд төмөрлөг зүйлийг халааж улаан болгох - Гал түймэр тэнгэр газрыг улайтгаж халуу төөнөнө. дэлгэрэнгүй...


2. Индүү зэрэг цахилгаан зүйлийг удаан халааж улаан болгох.