баас горьдсон нохой шиг
арга нь тасарсан, цөхрөнгөө барсан байдал