сэвс баас

мал, амьтны гүзээнд буй боловсорсон болон боловсроогүй ялгадас