УЛАЙРАЛ I

Улайрах үйлийн нэр, улайрах нь.

Ижил үг:

УЛАЙРАЛ II