УЛАЙРАНГУЙ

Улайрсан байдалтай, улайрах янзтай - Чонын орооны хамгийн улайрангуй үе учраас эдгээр чоныг бөөн хүчээр зохион дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.