УЛАЙРАХ I

1. Улаарах;


2. Улайсах, хэт халах: утас халж улайрах (утас улайсах).

Ижил үг:

УЛАЙРАХ II