УЛАЙСАХ

1. Галд халж улаан болох: улайссан төмөр (галд халж, улаан болсон төмөр), улайссан дэлгэрэнгүй... (хэт халсан индүү) - Доржсүрэнд улайссан чулуу чээжин дээрээс нь төөнөж байгаа юм шиг санагдана. Л.Содов. Хаврын нар;


2. Хэтэрхий халуун болох, халах, цонох: газар улайсах (нар хэт шарснаас газар халах) - Газар улайсан халж, хонь амь тэмцэн дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар.

улайссан төмөр галд халж, улаан болсон төмөр
улайссан индүү хэт халсан индүү
газар улайсах нар хэт шарснаас газар халах