УЛАЙРАХ II

1. Махрах, мэрийх, чармайх, хамаг санаа сэтгэлээ тавих: ажилдаа улайрах (ажилдаа хамаг анхаарлаа дэлгэрэнгүй...


2. Уурлаж яахаас ч буцахгүй болох, улайшрах: улайрсан дайсан (яахаас ч буцахгүй болсон дайсан), улайрсан дээрэмчин дэлгэрэнгүй...
ажилдаа улайрах ажилдаа хамаг анхаарлаа төвлөрүүлэх
номд улайрах ном сурахын төлөө махран хичээх
тоглоомдоо улайрах тоглоомдоо хэт автах
улайрсан дайсан яахаас ч буцахгүй болсон дайсан
улайрсан дээрэмчин яахаас ч сийхгүй болсон дээрэмчин
мөнгөнд улайрах мөнгө олохын тулд яахаас ч буцахгүй болох, мөнгөний хойноос хэт хөөцөлдөх
архинд улайрах архинд хэт автах
улайран дайрах улангасах, яахаас ч буцахгүй болох
Ижил үг:

УЛАЙРАХ I