УЛАЙРУУЛАХ II

1. Хамаг сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэн ажил хэргийг нь хийлгэх;


2. Уурлуулж яахаас ч буцахгүй болгох.

Ижил үг:

УЛАЙРУУЛАХ I