УЛАЙСАЛТ

Улайсах үйлийн үр дүнг заасан нэр: улайсалтын ламп (өндөр температурт тэсвэртэй төмөрлөгийг цахилгаан дэлгэрэнгүй...