УЛАЙМГҮЙ II

Амархан үнэнээ хэлдэггүй, амархан улайдаггүй.

Ижил үг:

УЛАЙМГҮЙ I