УЛАЙМГҮЙ I

Улайж өгөхгүй; улайх янзгүй.

Ижил үг:

УЛАЙМГҮЙ II