УЛАЙМ

Улайх дөхсөн: улайм цайм [хоршоо] (илэрхий шууд, ичихийг мэдэхгүй), улайм цайм дэлгэрэнгүй... (огт оргүй гүжирдэх), улайм цайм гүтгэх (буруугүйг нь мэдсээр хэр нь буруутай хэмээн хэлэх), улайм цайм дайрах (айж ичилгүйгээр шууд дайрах) - Арга буюу чононууд руу улайм цайм дайран гарах ганц зам үлдэв. Б.Бааст Алтайн хөх дөнөн., улайм цайм зүтгэх (шууд зүтгэх) - Та Монголын хаан болох гэж улаан цайм зүтгээд байгаа нь ганц миний төлөө, миний сайн сайхны төлөө болж байна уу? Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.

улайм цайм илэрхий шууд, ичихийг мэдэхгүй
улайм цайм гүтгэх буруугүйг нь мэдсээр хэр нь буруутай хэмээн хэлэх
улайм цайм дайрах айж ичилгүйгээр шууд дайрах
улайм цайм зүтгэх шууд зүтгэх