УЛАЙЛГАХ I

1. Улаан болгох: нүүрийг нь улайлгах (ичээх), нүүрээ улайлгах (ичих, эвгүй байдалд дэлгэрэнгүй...


2. Улайсгах.

нүүрийг нь улайлгах ичээх
нүүрээ улайлгах ичих, эвгүй байдалд орох
нүүрийг нь улайлгаж нүдийг нь бүлтийлгэх ичээх, зовоох, хэцүү байдалд оруулах гэсэн санаа
Ижил үг:

УЛАЙЛГАХ II