нохойн баас
а. Нохойн гариг; б. [доромж] Аливаа юмыг дорд үзэж хэлэх үг