баас гарах

а. Хүндээр бие засах, өтгөн мөр үзэх, б. [шилжсэн] Машид айх; в. [шилжсэн] Үйл ажлын муу нь илрэх