баас алдах
а. Өтгөнөө ойр ойрхон гаргах; б. [шилжсэн] Үхтэлээ айх