БААРАГНАХ

1. Бараантаж тодорхой бус харагдах - Хүрээний бараа баарагнан сүүдэртэж байлаа. Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн., бараа туруу баарагнах (алсад байгаа зүйл бараантан харагдах);


2. [шилжсэн] Явж чадахгүй байх.