БААРААГҮЙ

Итгэлтэй, гарцаагүй - Эмч бид гурав ч эвтэй гэж жигтэйхэн, байдаг л юмаа хуваалцсан баараагүй сайн нөхөд дэлгэрэнгүй...М.Ширчинсүрэн. Сувилагч., баараагүй өгөх (гарцаагүй өгөх), баараагүй ирэх (гарцаагүй, зайлшгүй ирэх).

баараагүй өгөх гарцаагүй өгөх
баараагүй ирэх гарцаагүй, зайлшгүй ирэх