нохойн угаадас
нохойд өгөх, сааль сүүний хувин, тогоо зэргийг угаасан ус