увдис шингээх
а. Эрдэм чадлаа шингээх, шившлэг тарнийн хүчийг шингээх; б. Ховсдох