БААЛАХ IV

Шарх үрэвсэн хувилах, бээрлэн идээрлэх: бэртэнгэ баалах (бэртэнгэ идээлэх), чих дэлгэрэнгүй... (чих цоолсноос идээ татах), шарх баалах (шарх идээрлэх) - Дамбадорж шархтай хөлөө үл хайрлан явсаар байтал шарх нь хүрээлэн хөхөрч баалан үнэр оржээ. Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.

бэртэнгэ баалах бэртэнгэ идээлэх
чих баалах чих цоолсноос идээ татах
шарх баалах шарх идээрлэх
Ижил үг:

БААЛАХ I

БААЛАХ II

БААЛАХ III