БААЛАХ III

Нэвчих, нүүх - Тасарсан амины шавхагдсан нулимс, харласан дотрыг цайлган унах гашуудлын нулимс хоёр Орлой нутгийн дэлгэрэнгүй... Д.Маам. Орлойн тэнгэр., будаг баах (будаг нэвчих), үзэг баах (үзгийн бэх нүүх).

будаг баах

будаг нэвчих

үзэг баах

үзгийн бэх нүүх

Ижил үг:

БААЛАХ I

БААЛАХ II

БААЛАХ IV