БААЛУУ :

баалуу мод [ургамал] (халуун оронд ургадаг шөвгөр навчтай нэгэн зүйлийн том мод).