БААЛУУЛАХ II

Идээ бээр татуулах, үрэвсүүлэх: гараа баалуулах (гарынхаа шархыг идээлүүлэх), хөлөө дэлгэрэнгүй... (хөлд гарсан шархаа идээлүүлж үрэвсүүлэх).

гараа баалуулах гарынхаа шархыг идээлүүлэх
хөлөө баалуулах хөлд гарсан шархаа идээлүүлж үрэвсүүлэх
Ижил үг:

БААЛУУЛАХ I