АВГАНАХ

1. Хорхой шавж овоорон арваганах;


2. [шилжсэн] Биен дээгүүр хорхой гүйх мэт эвгүй мэдрэмж төрөх.