АВД II

Бичиж тэмдэглэлгүйгээр санаанаасаа зохион туурвих: авд зохиол (чээжээр зохиосон зохиол), авд дэлгэрэнгүй... [хөгжим] (а. Хөгжимдөж дуулахдаа аялгууг өөрийн дураар шууд зохиох; б. Зохиох, дуулах хөгжимдөх үйл явц хамтрах; в. Дэг журам, хэлбэрт баригдахгүй чөлөөтэй, утгын нарийн зохиомжоор дуулж хөгжимдөх).

авд зохиол чээжээр зохиосон зохиол
авд зохиомж а. Хөгжимдөж дуулахдаа аялгууг өөрийн дураар шууд зохиох; б. Зохиох, дуулах хөгжимдөх үйл явц хамтрах; в. Дэг журам, хэлбэрт баригдахгүй чөлөөтэй, утгын нарийн зохиомжоор дуулж хөгжимдөх
Ижил үг:

АВД I