АВД I

Тэр даруй, хялбар, авсаар, мөд - Авд босож чадахгүй. Зуун билиг., авд явахгүй (явах дэлгэрэнгүй...

авд явахгүй явах болоогүй
авд анахгүй мөд эдгэрэхгүй
авд хөдлөхгүй хялбар хөдлөхгүй, мөд хөдлөхгүй
Ижил үг:

АВД II