ХАГ I

1. Хад, чулуу, хөрсний гадарга дээр гол төлөв ургадаг өнгөр: хаг бие (иш, навч, үндэс гэсэн тодорхой дэлгэрэнгүй...


2. Ямар нэгэн юманд тогтож дагтаршсан зүйл: толгойн хаг (арьсны өнгөнцөр хөрснөөс гарах өнгөр), шүдний хаг (шүдэн дэлгэрэнгүй...
3. Хүдрийг боловсруулснаас гарах зүйл: төмрийн хаг (төмрийг хүдрээс хайлуулж авахад гарах хатуу зүйл).

хаг бие иш, навч, үндэс гэсэн тодорхой ялгарах эрхтэнгүй доод ургамлын биенцэр
хаг тогтох хаг бий болох, хагтах
хагийн замаг хаг биеийн бүрэлдэхүүний замаг, ногоон, хөх ногоон, шар ногоон, хүрэн зэрэг замаг мөөгтэй хамтарч хаг үүсгэсэн нь
хагийн мөөг замагтай хамтарч хаг үүсгэсэн мөөг
чулууны хаг хад чулууны гадуур бүрхэж тогтсон зүйл
толгойн хаг арьсны өнгөнцөр хөрснөөс гарах өнгөр
шүдний хаг шүдэн дээр тогтох чулуурхаг хөгц
хаг ис юман дээр тогтсон тортог
хагийг нь маажих муу муухайг нь хэлэх
төмрийн хаг төмрийг хүдрээс хайлуулж авахад гарах хатуу зүйл
Ижил үг:

ХАГ II

ХАГ III

ХАГ IV: