ХАГА

Хүч нэмэгдүүлэх үг: хага дэвсэх (хагартал нь хүчтэй дэвсэх), хага зүсэх (хагартал нь дэлгэрэнгүй...

хага дэвсэх хагартал нь хүчтэй дэвсэх
хага зүсэх хагартал нь зүсэх
хага татах хагартал татах, цуу татах
хага үсрэх хагарах, бут үсрэх
хага цохих хагартал цохих
хага ярах хагалан хоёр тийш ярах, зүсэх
хага таших маш хүйтэн
шүд хага таших маш хүйтэн шингэн юм ууснаас шүд хагарах мэт янгинах