ХАГАДАС I

Жиргэж хагалсан мод түлээ: нарсны хагадас (жиргэж хагалсан нарсны жижиг хэсгийн нэг).

Ижил үг:

ХАГАДАС II