тариа голбол хүнсээр тасарна эм голбол үрээр тасарна
/ зүйр цэцэн үг /
голсон хүн юу ч үгүй хоцордог гэсэн санаа