тариа төмс
хүний хүнсэнд хэрэглэх гол хоёр таримал