тарианы аж ахуй
хүнс тэжээлийн зориулалтаар үр тариа үйлдвэрлэх чиглэлтэй аж ахуй