тариа гишгүүлэх
хураасан тариаг морь малын хөлөөр цайруулах, гишгүүлэх