ТАМШЛАГА

Тамшаах үйлийн нэр: нумын тамшлага (нум тамшаах нь), бууны тамшлага (сүмбийг бууны дэлгэрэнгүй...