ТАМШААХ II

1. Нумны чанарыг үзэхээр хөвчийг өчүүхэн татаж тавих;


2. Бууны сүмбийг гол төмрийнх нь нүхнээс гэнэт татаж гаргахад пүн хийж дуугарах.

Ижил үг:

ТАМШААХ I